April -18 Mindfulness för behandlare

Mindfulness för behandlare

- Tillämpning i patientmötet och för eget välbefinnande med erfarenhet

från DBT och MBKT

 

 

Mindfulness ingår numer som ett viktigt inslag i behandlingen för de flesta behandlare med KBT-inriktning. Den kunskap man får i mindfulness i sin yrkesutbildning är ofta otillräcklig för att använda sig av i praktiken med patienter/klienter. Även erfarna behandlare behöver kontinuerligt upprätthålla sin egen mindfulnesspraktik.

 

Det har visat sig att behandlare som själva praktiserar mindfulness får ett ökat välbefinnande, och når bättre resultat med sina patienter.

 

Under två dagar finns nu möjlighet att ägna dig åt mindfulness tillsammans med andra professionella.

 

 

 

Målgrupp:

Kursen passar dig som arbetar med DBT, ACT, MBKT, ERGT eller som helt enkelt använder mindfulness som ett inslag i KBT.

 

Du får:

- repetera grundläggande begrepp inom mindfulness.

- guidas i korta och längre, krävande och lekfulla mindfulnessövningar från DBT och MBKT.

- reflektera kring mindfulness i terapi och för dig som behandlare.

- modeller och övningar som du kan använda direkt i ditt möte med andra.

- tid för att ägna dig åt din egen hälsa och välbefinnande i en skön miljö.

 

Ur innehållet:

Att observera, beskriva och delta. Ickevärderande. Meditationer i stillhet och i rörelse. Relationsmindfulness. Acceptansbegreppet. Att observera gränser och ta hand om sårbarheter.

Medkänsla för sig själv och andra.

Långedrags värdshus

Datum och tid:

19-20 april, 2018, kl 9.00-16.00 (Torsdag-fredag).

 

 

Plats:

Långedrags värdshus i Göteborg.

 

Kostnad:

3900 kr (exkl. moms) med boka-tidigt-rabatt t.o.m 28 februari. Därefter 4200 kr (exkl. moms).

Kostnaden faktureras. I kurskostnaden ingår lunch, för- och eftermiddagsfika på Långedrags värdshus båda dagarna.

 

Anmälan:

Anmälning görs via elektroniskt formulär. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan.

 

Kontakt:

Vid frågor, kontakta Martina Datavs Johansson, tel. 0739-052619, e-post: tinadjohansson@gmail.com eller Henrik Kok, tel 0707-944 111, e-post: henrik.kok@naturligt-vis.se.

 

Kursledare:

Kursen anordnas av Psykolog Martina Datavs i samarbete med Henrik Kok, Naturligt Vis.

Martina Datavs Johansson

 

Martina Datavs Johansson är leg psykolog och leg psykoterapeut (KBT). Martina har under 14 år arbetat med DBT, där mindfulness är ett grundläggande inslag. Martina handleder i DBT och har undervisat om mindfulness och DBT, bl a på DBT-intensive. Martina har utvecklat och utvärderat "Utökad färdighetsträning", en gruppbehandling baserad på DBT-färdigheter.

 

 

 

Henrik Kok

 

Henrik Kok är leg fysioterapeut och leg. Psykoterapeut (KBT). Under 10 år har han utbildat patienter och behandlare i MBKT, dels i eget företag och dels inom primärvården. Henrik Kok är leg. fysioterapeut och leg. psykoterapeut med KBT-inriktning. Han är också utbildare i mindfulnessbaserad metodik och har även lång erfarenhet av arbete med stresshantering, avspänning och mental träning. I sitt dagliga arbete arbetar han framförallt med mindfulnessbaserad terapi för grupper med inriktning mot återkommande depressioner, stress och ångestproblematik.

 

 

 

 

 

 

 

Naturligt Vis

Kognitiv terapi och mindfulness

Copyright © All Rights Reserved.