14 nov -19 Online Mindfulness mot stress

Mindfulness mot stress och depressioner
- OnlinekursFör personer som vill förebygga stress och stressrelaterade besvär som återkommande depressioner, utmattningssyndrom eller oro/ångest.


Detta program har ett upplägg motsvarande mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT), som är väl beprövat och har vetenskapligt visad effekt.


MBKT rekommenderas sedan 2016 av Socialstyrelsen som återfallsförebyggande behandling mot depressioner.


Anmälan till kursen kan göras här!
Meditationsövningarna i kursen går att prova här gratis.


Mindfulnessmeditation har i ett flertal vetenskapliga studier visat sig vara effektivt i att förebygga och hantera stress och stressrelaterade besvär samt återkommande depressioner. Mindfulnessbaserad metodik har på relativt

kort tid integrerats inom västerländsk hälso- och sjukvård, där det utgör ett viktigt komplement till psykoterapi och läkemedel. Mindfulnessbaserad metodik är mycket väl vetenskapligt prövat med goda resultat mot stressrelaterade besvär. Exempelvis har 8-veckorsprogrammet visat sig kunna minska återfallsfrekvensen i depression med hälften.


I programmet lär man sig att känna igen och förhålla sig till tankemönster som skapar stress. Med meditation kan förmågan att låta påfrestande tankar, känslor och upplevelser komma och gå öka. Man lär man sig förhålla sig till nuet som det är, istället för att fastna i negativa tankemönster, ältande eller oro.


Mindfulness är ett förhållningssätt som ursprungligen kommer bland annat från den buddhistiska filosofin, där det utarbetats och studerats sedan årtusenden, men har inom mindfulnessbaserad metodik anpassats till att passa inom frisk-, hälso- och sjukvård.


Målgrupp:

Personer som vill hantera stress och stressrelaterade besvär (smärta, oro, ångest, återkommande depressioner) och förebygga återfall i stressmönster.


Kursen är i första hand förebyggande, så om du för tillfället är deprimerad eller har hög ångest ber vi Dig rådgöra med din läkare eller kukbtrsledaren innan ansökan skickas in.Kursen:

Åtta kursträffar á ca 2 timmar 15 minuter via webben med verktyget Zoom. 8-20 deltagare. Inom gruppen råder sekretess. 


Deltagaren behöver ha internetuppkoppling, dator, surfplatta eller mobil. För att delta aktivt via video och/eller ljud behövs webbkamera/mikrofon. Annars går det också att kommunicera med övriga via gruppchatt i kursen (text). Gruppträffarna spelas in och kan också ses efteråt av anmälda deltagare. Det finns möjlighet att vara anonym online i kursen. Se tekniska specifikationer hos zoom för detaljer.


OBS! I hemuppgifterna ingår egen träning motsvarande upp till 1 timme per dag (i huvudsak meditation).


Kursens upplägg baseras på programmet Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) av Jon Kabat-Zinn och Mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT) som tagits fram mot återkommande depressioner.


Du får:
- Tillgång till material och övningar
- Handledning av mycket erfaren kursledare som är leg psykoterapeut  och fysioterapeut (KBT).
- Möjlighet att "ses" online live i grupp vid 8 tillfällen.
- Möjlighet att kommunicera i realtid med kursledaren under onlinetillfällena.
- Möjlighet att se kursträffarna igen efteråt.
- Gå kursen bekvämt och utan restid från hemmet, arbetet eller var du vill.


 

Datum och tid:

Kursstart 14 november, 2019.

Torsdagar kl 10.15-12.30. 8 tillfällen.

Uppehåll vecka 52-2.

Sista två tillfällena är 16 och 23 januari 2020.Kursavgift:

Introduktionspris! 2 900 kr inkl. moms (2 320 kr exkl. moms). Ordinarie pris 4 900 kr inkl moms.


I avgiften ingår deltagande vid de kursträffarna online, guidade mindfulnessövningar, skriftligt kursmaterial tillgängligt via app eller kursplattform. Övningar och plattform kan nås via dator, surfplatta eller mobiltelefon. Kurskostnaden faktureras.


Anmälan:

Anmälan görs via detta elektroniska formulär.
Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan i samråd med kursledaren. 


Kontakt:

För frågor om innehållet, kontakta kursledaren Henrik Kok per tel 0707-944 111 eller via e-post.Kursledare:


Henrik Kok

Henrik Kok är leg. psykoterapeut (KBT) och leg. fysioterapeut. Han är också utbildare i mindfulnessbaserad metodik och har även lång erfarenhet av arbete med stresshantering, avspänning och mental träning. I sitt dagliga arbete arbetar han framförallt med mindfulnessbaserad terapi för grupper med inriktning mot återkommande depressioner, stress och ångestproblematik. Henrik är auktoriserad av Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (SFKBT).


Henrik Kok är en av ett fåtal i Sverige som är utbildare i mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT). Han har genomgått sin mindfulnessutildning genom Karolinska institutet under ledning av professor Mark Williams, som är världsledande på området. Förutom utbildningen har Henrik fördjupade kunskaper från bland annat vistelser i Plum Village, Frankrike, under ledning av den zenbuddistiske munken Thich Nhat Hanh, som bland annat nominerades av Martin Luther King till Nobels fredspris 1968.


Naturligt Vis

Kognitiv terapi och mindfulness

Naturligt Vis

Copyright © All Rights Reserved.