28 april Mindfulness för professionella online

Mindfulness för professionella - ONLINE

(grundkurs/steg 1)

Kursstart 28 april, 2021, ONLINE - anmäl dig här!För personer som i sin profession vill ta det första steget i att efterhand integrera mindfulness i sina möten med människor.


Kursen utgår ifrån mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT), och är också första steget i att bli Mindfulnesshandledare i MBKT via Naturligt Vis.


MBKT rekommenderas av Socialstyrelsen som återfallsförebyggande behandling mot depressioner.


russin

Denna kurs ger möjlighet för den som önskar integrera mindfulness i sitt arbete, att själv uppleva mindfulnessträning i grupp i ett vetenskapligt prövat program. Genom att själv gå igenom programmet får man färdigheter att hantera sin egen stress samtidigt som man på djupet får förståelse för innehållet. Därmed har man grunden för att efterhand föra detta vidare till andra. I MBKT utvecklas förmågan att låta påfrestande tankar, känslor och upplevelser komma och gå, och vi lär oss att förhålla oss varje ögonblick som det faktiskt är, istället för att fastna i till exempel ältande eller oro. Man utvecklar förmågan att känna igen och förhålla sig till eventuellt negativa tankemönster för att lättare möta stress.


Resultat av aktuella studier pekar dessutom på att terapeuter som genomgått mindfulnessträning når bättre resultat med sina patienter (se även vetenskapliga artiklar nedan).

 

Datum och tid:

Kursstart 28 april, 2021.

Onsdagar kl 9.00-11.30. 8 tillfällen.

Kursen slutar 16 juni.
ONLINE - du kan gå kursen var du än är!Du får:
- Tillgång till kursplattform med material och övningar, under och efter kursen.
- Handledning av mycket erfaren kursledare som är leg psykoterapeut (KBT) och fysioterapeut.
- Möjlighet att "ses" online i grupp vid 8 tillfällen.
- Möjlighet att kommunicera i realtid med kursledaren under onlinetillfällena.
- Möjlighet att se kursträffarna i efterhand.
- Gå kursen bekvämt och utan restid från hemmet, arbetet eller var du vill.

- Kursintyg/diplom (vid aktivt deltagande med närvaro på kursträffarna eller genom att skicka in reflektioner om man inte kan närvara)


Kostnad:

3 900 kr + moms (4 875 kr inkl moms)
eller
1 900 kr + moms (2 375 kr inkl moms) för dig som tidigare gått kursen och vill gå igen som repetition.


I avgiften ingår deltagande vid kursträffarna online, guidade mindfulnessövningar, kursmaterial från 8-veckorsprogrammet (inkl.videomaterial med ledande forskare och företrädare för MBSR/MBKT) och vetenskapliga artiklar (pdf).
Allt material kan nås via dator, surfplatta eller mobiltelefon, även minst 1 år efter avslutad kurs. Kurskostnaden faktureras.


Anmälan:

Ansökan till kursen görs genom att fylla i detta elektroniska formulär. Godkänd ansökan betraktas som en anmälan. Anmälan är definitiv, men platsen kan överlåtas till annan


Kontakt

Kontakta kursledaren Henrik Kok via apparna Whatsapp eller Signal per tel 0707-944 111 (befinner sig för närvarande i Kenya), Skype henrik_kok eller via e-post för frågor.


Målgrupp:

Personer som arbetar eller studerar inom hälso- och sjukvård, skola eller med personal och som önskar påbörja eller utveckla sin egen meditationspraktik. Kursen är grundläggande för den som önskar integrera mindfulness i individuella samtal eller efterhand tänker sig att själv leda grupper, t.ex inom primärvården, företagshälsovård eller i privat praktik.


Kursen lämpar sig också mycket väl för den som behöver lära sig stresshantering för egen del eller som del i utbildnings-/egenterapi.


Aktivt deltagande i kursen (se nedan) ger behörighet till fortsättningskursen Mindfulnesshandledare


Upplägg:

Kursen består av 8 veckovisa kursträffar á 2,5 timme online via webben med verktyget Zoom.


Deltagaren behöver ha dator, surfplatta eller mobil med internetuppkoppling. För att delta aktivt via video och/eller ljud behövs kamera/mikrofon. Det går också att kommunicera via chatten (text). Gruppträffarna spelas in och kan också ses efteråt av anmälda deltagare.

Kursen är upplevelsebaserad och varje tillfälle innehåller meditationer följt av reflektion i grupp online.

OBS! Deltagare förväntas göra hemuppgifter/ meditation motsvarande upp till 1 timme per dag.


Inom gruppen råder sekretess.


Kursintyg/diplom ges till aktiva deltagare efter avslutad kurs. Aktivt deltagande innebär närvaro på kursträffarna online, alternativt att deltagare skickar in reflektioner/uppgifter för den kursträff/vecka den inte kunnat vara med på. Kursträffen kan ses i efterand via kursplattformen.


Vissa högskolor godkänner kursen som utbilnings-/egenterapi i grupp. 


Vetenskapliga artiklar:

- Grepmair et al, 2007: Promoting mindfulness in psychotherapists in training

- Bruce et al, 2010: Psychotherapist Mindfulness and the Psychoterapy Process

- Christopher, Chrisman, 2010: Perceptions of the Long Term Influence of Mindfulness Training on Councelors and  Psychoterapists -  a Qualitative Inquiry

- Sundquist et al 2017: The effect of mindfulness Group therapy on a broad range of psychiatric symtoms: a randomised controlled trial in primary care

- Burton et al 2017: How effective are mindfulness-based interventions for reducing stress in healthcare professionals?

- Michelsen, Sundberg, Ekstrand, Norlander 2018: Psychological Empowerment: Users and Professionals in Psychiatric Care before and after Mindfulness Treatment


Se även American Mindfulness Research Associations (AMRA) sammanställning.


Kursledare:


Henrik Kok

Henrik Kok är leg. psykoterapeut med KBT-inriktning och leg. fysioterapeut. Han är utbildare i mindfulnessbaserad metodik med lång erfarenhet av arbete med stresshantering, avspänning och mental träning. I sitt dagliga arbete arbetar han framförallt med mindfulnessbaserad terapi för grupper med inriktning mot återkommande depressioner, stress och ångestproblematik. Henrik är auktoriserad av Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (SFKBT) och medlem i Svenska mindfulnessföreningen för MBSR/MBKT.


Henrik Kok är en av ett fåtal i Sverige som är utbildare i mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT). Han har genomgått sin mindfulnessutildning genom Karolinska institutet under ledning av professor Mark Williams, som är pionjär på området. Förutom utbildningen har Henrik fördjupade kunskaper från bland annat vistelser i Plum Village, Frankrike, under ledning av den zenbuddistiske munken Thich Nhat Hanh, som bland annat nominerades av Martin Luther King till Nobels fredspris 1968.


Naturligt Vis

Kognitiv terapi och mindfulness

Naturligt Vis

Copyright © All Rights Reserved.