30 sept Mindfulness stress TEAM

Mindfulness mot stress och depressionerFör personer som vill förebygga stress och stressrelaterade besvär som återkommande depressioner, utmattningssyndrom eller oro/ångest.


Mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT) är väl beprövat och har vetenskapligt visad effekt.


MBKT rekommenderas sedan 2016 av Socialstyrelsen som återfallsförebyggande behandling mot depressioner.


Det går inte längre att anmäla sig till denna kurs.


Mindfulnessmeditation har i ett flertal vetenskapliga studier visat sig vara effektivt i att förebygga och hantera stress och stressrelaterade besvär samt återkommande depressioner. Mindfulnessbaserad metodik har på relativt kort tid integrerats inom västerländsk hälso- och sjukvård, där det utgör ett viktigt komplement till psykoterapi och läkemedel. Mindfulnessbaserad metodik är mycket väl vetenskapligt prövat med goda resultat mot stressrelaterade besvär. Exempelvis har 8-veckorsprogrammet visat sig kunna minska återfallsfrekvensen i depression med hälften.


I programmet lär man sig att känna igen och förhålla sig till tankemönster som skapar stress. Förmågan att låta påfrestande tankar, känslor och upplevelser komma och gå ökar. Genom olika former av meditation lär man sig förhålla sig till nuet som det är, istället för att fastna i negativa tankemönster, ältande eller oro.


Mindfulness är ett förhållningssätt som ursprungligen kommer bland annat från den buddhistiska filosofin, där det utarbetats och studerats sedan årtusenden, men har inom mindfulnessbaserad metodik anpassats till att passa inom frisk-, hälso- och sjukvård.

 

Datum och tid:

Onsdagar kl 14.30-16.30. 8 tillfällen.
Kursstart 30 september, 2020.
Uppehåll vecka 44 (höstlov).
Avslut 25 november.


Plats:

TEAM hälso & friskvård. Göteborgsvägen 97, Mölndal.


Kursavgift:

5 025 kr inkl. moms för privatpersoner.
5 565 kr exkl. moms för företag.

I avgiften ingår kurshäfte och guidade övningar för hemträning (digitalt/app)


Kontakt och anmälan:

Kursen ges i samarbete med Team hälso & friskvård.

För frågor om innehållet, kontakta kursledaren Henrik Kok per tel 0707-944 111 eller via e-post.

Administrativa frågor besvaras av Team hälso- & friskvård, tel 031-723 28 00.
Anmälan till kursen görs via detta elektroniska formulär
.
Det går inte längre att anmäla sig till denna kurs.


Målgrupp:

Personer som vill hantera stress och stressrelaterade besvär (smärta, oro, ångest, återkommande depressioner) och förebygga återfall i stressmönster.


Kursen är i första hand förebyggande, så om du för tillfället är deprimerad eller har hög ångest ber vi Dig rådgöra med din läkare eller kursledaren innan ansökan skickas in.


Upplägg:

Åtta träffar á 2 timmar. Pga pandemin är deltagarantalet begränsat till 10 deltagare, så att vi kan säkerställa avstånd. Inom gruppen råder sekretess.


OBS! I hemuppgifterna ingår egen träning motsvarande upp till 1 timme per dag (i huvudsak meditation).


Kursens upplägg bygger på programmet Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) av Jon Kabat-Zinn och Mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT) som tagits fram mot återkommande depressioner.


Kursledare:


Henrik Kok

Henrik Kok är leg. psykoterapeut (KBT) och leg. fysioterapeut. Han är också utbildare i mindfulnessbaserad metodik och har även lång erfarenhet av arbete med stresshantering, avspänning och mental träning. I sitt dagliga arbete arbetar han framförallt med mindfulnessbaserad terapi för grupper med inriktning mot återkommande depressioner, stress och ångestproblematik. Henrik är auktoriserad av Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (SFKBT).


Henrik Kok är en av ett fåtal i Sverige som är utbildare i mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT). Han har genomgått sin mindfulnessutildning genom Karolinska institutet under ledning av professor Mark Williams, som är världsledande på området. Förutom utbildningen har Henrik fördjupade kunskaper från bland annat vistelser i Plum Village, Frankrike, under ledning av den zenbuddistiske munken Thich Nhat Hanh, som bland annat nominerades av Martin Luther King till Nobels fredspris 1968.


Naturligt Vis

Kognitiv terapi och mindfulness

Naturligt Vis

Copyright © All Rights Reserved.