29 april -20 Online Mindfulness

Mindfulness mot stress
- OnlinekursFör personer som vill lära sig mindfulness för att förebygga stress och stressrelaterade besvär som återkommande depressioner, utmattningssyndrom eller oro/ångest, eller bara för ökat välbefinnande.


Upplägget i programmet motsvarar mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT), som är väl beprövat och har vetenskapligt visad effekt.


MBKT rekommenderas sedan 2016 av Socialstyrelsen som återfallsförebyggande behandling mot depressioner.


Klicka här för att anmäla dig! Start 29 april.Mindfulnessmeditation har i ett flertal vetenskapliga studier visat sig vara effektivt i att förebygga och hantera stress och stressrelaterade besvär samt återkommande depressioner. Mindfulnessbaserad metodik har på relativt kort tid integrerats inom västerländsk hälso- och sjukvård, där det utgör ett viktigt komplement till psykoterapi och läkemedel. Mindfulnessbaserad metodik är mycket väl vetenskapligt prövat med goda resultat mot stressrelaterade besvär. Exempelvis har 8-veckorsprogrammet visat sig kunna minska återfallsfrekvensen i depression med hälften.


I programmet lär man sig att känna igen och förhålla sig till tankemönster som skapar stress. Med meditation kan förmågan att låta påfrestande tankar, känslor och upplevelser komma och gå öka. Man lär man sig förhålla sig till nuet som det är, istället för att fastna i negativa tankemönster, ältande eller oro.


Mindfulness är ett förhållningssätt som ursprungligen kommer bland annat från den buddhistiska filosofin, där det utarbetats och studerats sedan årtusenden, men har inom mindfulnessbaserad metodik anpassats till att passa inom frisk-, hälso- och sjukvård.


Du får:
- Tillgång till kursplattform med material och övningar, under och efter kursen.
- Handledning av mycket erfaren kursledare som är leg psykoterapeut (KBT) och fysioterapeut.
- Möjlighet att "ses" online i grupp vid 8 tillfällen.
- Möjlighet att kommunicera i realtid med kursledaren under onlinetillfällena.
- Möjlighet att se kursträffarna igen efteråt.
- Gå kursen bekvämt och utan restid från hemmet, arbetet eller var du vill.


Målgrupp:

Personer som vill hantera stress och stressrelaterade besvär (smärta, oro, ångest, återkommande depressioner) och förebygga återfall i stressmönster som vid t.ex utmattningssyndrom.


Kursen är i första hand förebyggande, så om du för tillfället är deprimerad eller har hög ångest ber vi Dig rådgöra med din läkare eller kukbtrsledaren innan ansökan skickas in.Kursen:

Åtta kursträffar á ca 2 timmar 15 minuter via webben med verktyget Zoom. 8-20 deltagare. Inom gruppen råder sekretess. 


Deltagaren behöver ha internetuppkoppling, dator, surfplatta eller mobil. För att delta aktivt via video och/eller ljud behövs kamera/mikrofon. Annars går det också att kommunicera via chatten i kursen (text). Gruppträffarna spelas in och kan också ses efteråt av anmälda deltagare. Det finns möjlighet att vara anonym online i kursen. Se tekniska specifikationer hos zoom för detaljer.


OBS! I hemuppgifterna ingår egen träning motsvarande upp till 1 timme per dag (i huvudsak meditation).


Kursens upplägg baseras på programmet Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) av Jon Kabat-Zinn och Mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT) som tagits fram mot återkommande depressioner.Datum och tid:

Kursstart 29 april, 2020.

Onsdagar kl 13.00-15.15. 8 tillfällen.

Kursen slutar 17 juni.Kursavgift:

3 900 kr (privatpersoner)
3 900 kr + moms (företag)


I avgiften ingår deltagande vid kursträffarna online, guidade mindfulnessövningar, skriftligt kursmaterial tillgängligt via app eller kursplattform. Övningar och plattform kan nås via dator, surfplatta eller mobiltelefon, även minst 1 år efter avslutad kurs. Kurskostnaden faktureras.


Anmälan:


Klicka här för att anmäla dig


Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan i samråd med kursledaren. 


Kontakt:

För frågor om innehållet, kontakta kursledaren Henrik Kok per tel 0707-944 111 eller via e-post.Kursledare:


Henrik Kok

Henrik Kok är leg. psykoterapeut (KBT) och leg. fysioterapeut. Han är också utbildare i mindfulnessbaserad metodik och har även lång erfarenhet av arbete med stresshantering, avspänning och mental träning. I sitt dagliga arbete arbetar han framförallt med mindfulnessbaserad terapi för grupper med inriktning mot återkommande depressioner, stress och ångestproblematik. Henrik är auktoriserad av Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (SFKBT).


Henrik Kok är en av ett fåtal i Sverige som är utbildare i mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT). Han har genomgått sin mindfulnessutildning genom Karolinska institutet under ledning av professor Mark Williams, som är världsledande på området. Förutom utbildningen har Henrik fördjupade kunskaper från bland annat vistelser i Plum Village, Frankrike, under ledning av den zenbuddistiske munken Thich Nhat Hanh, som bland annat nominerades av Martin Luther King till Nobels fredspris 1968.


Naturligt Vis

Kognitiv terapi och mindfulness

Naturligt Vis

Copyright © All Rights Reserved.