Sept -18 MBKT intensiv Luleå

Mindfulnessbaserad kognitiv terapi för behandlare

- intensivkurs i MBKT, Luleå

 

 

För personer som i sin profession vill ta det första steget i att efterhand integrera mindfulness i sina möten med människor.

 

Kursen utgår ifrån mindfulnessbaserad kogntiv terapi (MBKT), men godkänns också som steg 1 i utbildning inom mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR). Kursen är också första steget i att bli Mindfulnesshandledare i MBKT.

 

MBKT rekommenderas av Socialstyrelsen som återfallsförebyggande behandling mot depressioner.

 

Det har visat sig att behandlare som själva praktiserar mindfulness får ett ökat välbefinnande, och når bättre resultat med sina patienter.

 

 

 

Målgrupp:

Kursen riktar sig i första hand till personer inom hälso- och sjukvård; tex psykologer, psykoterapeuter, socionomer, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter eller läkare,som önskar lära sig mindfulness från grunden genom att påbörja eller utveckla sin egen meditationspraktik. Det är också en grundläggande kurs för den som efterhand själv vill lära ut mindfulness till andra. Kursen kan också passa personer inom angränsande områden, t.ex inom skola eller HR-området.

 

 

Innehåll:

Innehållet baseras huvudsakligen på mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT) enligt Zindel Segal, Mark Williams och John Teasdale. Under kursens går vi igenom åttaveckorsprogrammet i MBKT i praktik och teori. Kursen är därför till stor del upplevelsebaserad och meditation i grupp kommer att vara återkommande under kursdagarna. Reflektioner och återkoppling på övningarna görs ur personligt perspektiv, så att den är utbildningsterapeutisk, men i kursen berörs också hur mindfulnessövningar kan användas i sitt praktiska arbete med andra. Inom gruppen råder tystnadsplikt.

 

Upplägg:

2 + 2 heldagar på plats i Luleå samt en halvdag via webb mellan träffarna (via Zoom), med möjlighet till dialog. Deltagare förväntas utföra hemuppgifter/meditation motsvarande 20 till 40 min per dag mellan de två kurstillfällena.

Datum och tid:

6-7 oktober och 10-11 november i Luleå samt 17 oktober, halvdag kl 13-17 online.

17 oktober sker alltså på valfri plats vid dator eller smartphone.

 

Plats:

KBTarna, Kungsgatan 24G, Luleå.

 

Kostnad:

10 000 ex moms (25%). Kursmaterial samt för- och eftermiddagsfika ingår.

 

Anmälan:

Anmälan görs till KBTarna via kursens sida här.

 

Kontakt:

Kursen anordnas av KBTarna - KBT kliniken i Norr i samarbete med Henrik Kok, Naturligt Vis.

Vid frågor och kursarrangemanget, kontakta KBTarna per telefon 0771-90 90 00, e-post: adm@kbtarna.se eller om innehållet Henrik Kok, tel 0707-944 111, e-post: henrik.kok@naturligt-vis.se.

 

Henrik Kok

Kursledare:

Henrik Kok är leg. fysioterapeut och leg. psykoterapeut med KBT-inriktning. Han är också utbildare i mindfulnessbaserad metodik med lång erfarenhet av arbete med stresshantering, avspänning och mental träning. Henrik är en av ett fåtal i Sverige som är utbildare i mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT) och har sedan 2006 hållit ett hundratal 8-veckorsprogram i MBKT. Han har genomgått sin mindfulnessutbildning genom Karolinska institutet under ledning av professor Mark Williams, som är världsledande på området. Förutom utbildningen har Henrik fördjupade kunskaper från bland annat vistelser i Plum Village, Frankrike, under ledning av den zenbuddistiske munken Thich Nhat Hanh.

 

 

 

Naturligt Vis

Kognitiv terapi och mindfulness

Copyright © All Rights Reserved.