Om Mindfulnesshandledare

Mindfulnesshandledare / mindfulnessinstruktör

(fortsättningskurs/steg 2 för professionella)

För dig som gått en grundkurs i mindfulness och vill fördjupa kunskaper och färdigheter i att handleda andra i mindfulnessbaserad metodik.


 


Målgrupp:

I första hand personer som inom hälso- och sjukvård; tex psykologer, psykoterapeuter, socionomer, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter eller läkare, men personer inom angränsande områden kan också antas om förkunskapskraven bedöms som uppfyllda.


Brännö museum

Datum och tid:

Kursen hålls årligen i maj-juni.


Dag 1: 10.00-17.30

Dag 2: 08.45-16.30

Dag 3: 10.00-17.30

Dag 4: 08.45-16.30


Plats:

Brännö Värdshus, Brännö.

De som önskar övernatta på Brännö kan själva boka in sig på Pensionat Baggen, Brännö, tel. 031-97 38 80 eller bokabaggen@brannovardshus.se. Syfte:

- Att utforska teman och frågor som uppstår utifrån din egen erfarenhet av mindfulnessövningarna.

- Att få möjlighet att pröva att guida varandra i formell och informell praktik.

- Att utforska hur MBKT-klasserna instrueras i enlighet med manualen (Mindfulness-based Cognitiv Therapy for depression) och i förhållande till ursprunget Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR).

- Utveckla en förståelse för filosofi, teori, pedagogik och vetenskapliga belägg bakom MBKT

- Förfina och fördjupa din egen personliga praktik


Upplägg:

2 + 2 heldagar.

Kursen är delvis upplevelsebaserad och meditation i grupp kommer att vara återkommande under kursdagarna. Reflektioner på övningarna görs ur personligt- och ur ett handledarperspektiv.


Deltagare förväntas också att göra hemuppgifter/meditation motsvarande ca 40 min per dag (inklusive det egna "vanliga" praktiserandet) mellan de två kurstillfällena.


Innehållet baseras huvudsakligen på mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT) enligt Zindel Segal, Mark Williams och John Teasdale.

Inom gruppen råder sekretess.


Gående meditation Brännö


Förkunskapskrav:

Deltagare som anmäler sig till kursen bör ha följande förkunskap/erfarenhet:


- själv har genomgått ett 8-veckorsprogram (MBSR eller MBKT)  som tex "Mindfulness för professionella" eller motsvarande och önskar ökad kunskap om dess struktur, innehåll och process.

- har personlig erfarenhet av mindfulnesspraktiserande och önskar att gå vidare för att lära ut till andra.

- har eller går utbildning i ett strukturerat terapeutiskt tillvägagångssätt, såsom KBT eller motsvarande (om man avser lära ut i detta sammanhang).

- har en professionell skolning och erfarenhet inom det område man tänker sig att hålla MBKT eller pågående utbildning inom detta.

- har eller tänker sig att få grundläggande erfarenhet och färdighet i att undervisa och leda grupper.


Hör av dig om du har frågor kring något av detta! Det kan gå bra att delta även med annan bakgrund/erfarenhet efter överenskommelse.


Kostnad:

Kursavgift 7 400 kr exkl. 25% moms. I avgiften ingår kurshäfte, guidade övningar för hemträning (digitalt/app), DVD med ledande forskare och företrädare för MBSR/MBKT, vetenskapliga artiklar (pdf)  samt lunch och fika alla dagar. Deltagare som genomför kursen diplomeras.


Kontakt och ansökan:

Kontakta kursledaren Henrik Kok per tel 0707-944 111 eller via e-post för frågor.


Kursledare:

Henrik Kok

Henrik Kok är leg. fysioterapeut och leg. psykoterapeut med KBT-inriktning. Han är också utbildare i mindfulnessbaserad metodik och har även lång erfarenhet av arbete med stresshantering, avspänning och mental träning. I sitt dagliga arbete arbetar han framförallt med mindfulnessbaserad terapi för grupper med inriktning mot återkommande depressioner, stress och ångestproblematik. Henrik är auktoriserad av Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (SFKBT) och medlem i Svenska mindfulnessföreningen för MBSR/MBKT.


Henrik Kok är en av ett fåtal i Sverige som är utbildare i mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT). Han har genomgått sin mindfulnessutildning genom Karolinska institutet under ledning av professor Mark Williams, som är världsledande på området. Förutom utbildningen har Henrik fördjupade kunskaper från bland annat vistelser i Plum Village, Frankrike, under ledning av den zenbuddistiske munken Thich Nhat Hanh, som bland annat nominerades av Martin Luther King till Nobels fredspris 1968.Naturligt Vis

Kognitiv terapi och mindfulness

Naturligt Vis

Copyright © All Rights Reserved.