Om Mindfulness för professionella

Mindfulness för professionella

(grundkurs/steg 1)

Naturligt Vis

Kognitiv terapi och mindfulness

Naturligt VisFör personer som i sin profession vill ta det första steget i att efterhand integrera mindfulness i sina möten med människor.


Kursen utgår ifrån mindfulnessbaserad kogntiv terapi (MBKT), men godkänns också som steg 1 i utbildning inom mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR). Kursen är också första steget i att bli Mindfulnesshandledare i MBKT.


MBKT rekommenderas av Socialstyrelsen sedan 2016 som återfallsförebyggande behandling mot depressioner.


russin

Denna kurs ger möjlighet för den som önskar integrera mindfulness i sitt arbete, att själv uppleva mindfulnessträning i grupp i ett vetenskapligt prövat program. Genom att själv gå igenom programmet får man färdigheter att hantera sin egen stress samtidigt som man på djupet får förståelse för innehållet. Därmed har man grunden för att efterhand föra detta vidare till andra. I MBKT utvecklas förmågan att låta påfrestande tankar, känslor och upplevelser komma och gå, och vi lär oss att förhålla oss varje ögonblick som det faktiskt är, istället för att fastna i till exempel ältande eller oro. Man  utvecklar förmågan att känna igen och förhålla sig till eventuellt negativa tankemönster för att lättare möta stress.


Resultat av aktuella studier pekar dessutom på att terapeuter som genomgått mindfulnessträning når bättre resultat med sina patienter (se även vetenskapliga artiklar nedan).

 

Datum och tid:

8 tillfällen. Veckovisa träffar i 2 tim 30 min.

Nya kurskomgångar startar kontinuerligt  1-2 gånger per termin.


Plats:

Göteborg, men kan hållas på andra platser på uppdrag.


Kostnad:

Kursavgift 6 900 kr exkl. moms (8 625 kr inkl moms). I avgiften ingår kurshäfte, guidade övningar för hemträning digitalt, DVD med inspelade intervjuer av ledande företrädare för mindfulness och vetenskapliga artiklar (pdf).

Som uppdragsutbildning kan ett fast pris ges för en grupp. Ta i så fall kontakt för offert.


Kontakt och anmälan:

Kontakta kursledaren Henrik Kok per tel 0707-944 111 eller via e-post för frågor.


Målgrupp:

Personer som arbetar eller studerar inom hälso- och sjukvård, skola eller med personal och som önskar påbörja eller utveckla sin egen meditationspraktik. Kursen är grundläggande för den som önskar integrera mindfulness i individuella samtal eller efterhand tänker sig att själv leda grupper, t.ex inom primärvården, företagshälsovård eller i privat praktik.

Kursen ger behörighet till fortsättningskursen Mindfulnesshandledare.


Upplägg:

mindfulnes för professionella

Kursen består av 8 veckovisa träffar á 2,5 timme. Upplägg enligt Zindel Segal, Mark Williams och John Teasdales program i mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT)* som baseras på Jon Kabat-Zinns ursprungliga program (MBSR). Kursen är upplevelsebaserad och varje tillfälle innehåller meditationer följt av reflektion i grupp. Deltagare förväntas göra hemuppgifter/meditation motsvarande upp till 1 timme per dag.

En 8-veckorskursen är förkunskapskrav för fortsatt utbildning till gruppfacilitator/gruppledare enligt utbildningsplanen från Center for Mindfulness in Medicine, Health Care and Society (CFM), University of Massachussets Medical School i USA.


Vissa högskolor godkänner kursen som utbilnings-/egenterapi i grupp.

Inom gruppen råder sekretess.


Vetenskapliga artiklar:

- Grepmair et al, 2007: Promoting mindfulness in psychotherapists in training

(Hämta som pdf)

- Bruce et al, 2010: Psychotherapist Mindfulness and the Psychoterapy Process

(Hämta som pdf)

- Christopher, Chrisman, 2010: Perceptions of the Long Term Influence of Mindfulness Training on Councelors and  Psychoterapists -  a Qualitative Inquiry

(Hämta som pdf)

Sundquist et al 2017- : The effect of mindfulness Group therapy on a broad range of psychiatric symtoms: a randomised controlled trial in primary care

(Hämta som pdf)

- Burton et al 2017: How effective are mindfulness-based interventions for reducing stress in healthcare professionals?

(Hämta som pdf)


Kursledare:


Henrik Kok

Henrik Kok är leg. fysioterapeut och leg. psykoterapeut med KBT-inriktning. Han är också utbildare i mindfulnessbaserad metodik och har även lång erfarenhet av arbete med stresshantering, avspänning och mental träning. I sitt dagliga arbete arbetar han framförallt med mindfulnessbaserad terapi för grupper med inriktning mot återkommande depressioner, stress och ångestproblematik. Henrik är auktoriserad av Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (SFKBT) och medlem i Svenska mindfulnessföreningen för MBSR/MBKT.


Henrik Kok är en av ett fåtal i Sverige som är utbildare i mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT). Han har genomgått sin mindfulnessutildning genom Karolinska institutet under ledning av professor Mark Williams, som är världsledande på området. Förutom utbildningen har Henrik fördjupade kunskaper från bland annat vistelser i Plum Village, Frankrike, under ledning av den zenbuddistiske munken Thich Nhat Hanh, som bland annat nominerades av Martin Luther King till Nobels fredspris 1968.

Copyright © All Rights Reserved.