Om mindfulness mot stress o depression

Mindfulness mot stress och depressionerFör personer som vill förebygga stress och stressrelaterade besvär som återkommande depressioner, utmattningssyndrom eller oro/ångest.


Detta är programmet mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT), som är väl beprövat och har vetenskapligt visad effekt.


MBKT rekommenderas sedan 2016 av Socialstyrelsen som återfallsförebyggande behandling mot depressioner.
Mindfulnessmeditation har i ett flertal vetenskapliga studier visat sig vara effektivt i att förebygga och hantera stress och stressrelaterade besvär samt återkommande depressioner. Mindfulnessbaserad metodik har på relativt kort tid integrerats inom västerländsk hälso- och sjukvård, där det utgör ett viktigt komplement till psykoterapi och läkemedel. Mindfulnessbaserad metodik är mycket väl vetenskapligt prövat med goda resultat mot stressrelaterade besvär. Exempelvis har 8-veckorsprogrammet visat sig kunna minska återfallsfrekvensen i depression med hälften.


I programmet lär man sig att känna igen och förhålla sig till tankemönster som skapar stress. Förmågan att låta påfrestande tankar, känslor och upplevelser komma och gå ökar. Genom olika former av meditation lär man sig förhålla sig till nuet som det är, istället för att fastna i negativa tankemönster, ältande eller oro.


Mindfulness är ett förhållningssätt som ursprungligen kommer bland annat från den buddhistiska filosofin, där det utarbetats och studerats sedan årtusenden, men har inom mindfulnessbaserad metodik anpassats till att passa inom frisk-, hälso- och sjukvård.

 

Datum och tid:

8 tillfällen. Veckovisa träffar i 2 tim 15 min.

Nya kurskomgångar startar kontinuerligt  1-2 gånger per termin.

Klicka här för intresseanmälan för nästa kurs.


Plats:

Göteborg, men kan hållas på andra platser på uppdrag.


Kostnad:

Kursavgift 4 875 kr inkl. moms för privatpersoner, 5 400 kr exkl. moms för företag.

I avgiften ingår kurshäfte och guidade övningar för hemträning (digitalt/app).

Som uppdragsutbildning kan ett fast pris ges för en grupp. Ta i så fall kontakt för offert.


Kontakt och anmälan:

Kontakta kursledaren Henrik Kok per tel 0707-944 111 eller via e-post för frågor.


andning

Målgrupp:

Personer som vill hantera stress och stressrelaterade besvär (smärta, oro, ångest, återkommande depressioner) och förebygga återfall i stressmönster.


Kursen är i första hand förebyggande, så om du för tillfället är deprimerad eller har hög ångest ber vi Dig rådgöra med kursledaren innan ansökan skickas in.


Upplägg:

Åtta träffar á 2 timmar 15 min. Cirka 12 deltagare. Inom gruppen råder sekretess.


OBS! I hemuppgifterna ingår egen träning motsvarande upp till 1 timme per dag (i huvudsak meditation).


Kursens upplägg bygger på programmet Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) av Jon Kabat-Zinn och Mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT) som tagits fram mot återkommande depressioner.


Kursledare:


Henrik Kok

Henrik Kok är leg. fysioterapeut och leg. psykoterapeut med KBT-inriktning. Han är också utbildare i mindfulnessbaserad metodik och har även lång erfarenhet av arbete med stresshantering, avspänning och mental träning. I sitt dagliga arbete arbetar han framförallt med mindfulnessbaserad terapi för grupper med inriktning mot återkommande depressioner, stress och ångestproblematik. Henrik är auktoriserad av Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (SFKBT) och medlem i Svenska mindfulnessföreningen för MBSR/MBKT.


Henrik Kok är en av ett fåtal i Sverige som är utbildare i mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT). Han har genomgått sin mindfulnessutildning genom Karolinska institutet under ledning av professor Mark Williams, som är världsledande på området. Förutom utbildningen har Henrik fördjupade kunskaper från bland annat vistelser i Plum Village, Frankrike, under ledning av den zenbuddistiske munken Thich Nhat Hanh, som bland annat nominerades av Martin Luther King till Nobels fredspris 1968.


Naturligt Vis

Kognitiv terapi och mindfulness

Naturligt Vis

Copyright © All Rights Reserved.