Utvecklingsdag

Utvecklingsdag i mindfulness

Brännö Lönndal

Vi erbjuder en eller flera utvecklings-, friskvårds-, eller inspirationsdagar på vackra Brännö i Göteborgs södra skärgård (eller var ni önskar). Få en teoretisk och praktisk introduktion i mindfulness med möjlighet att kombinera med rörelseformer för välbefinnande som t.ex. promenad i sinnesnärvaro eller enklare yogarörelser.


Vi tar hand om allt från ankomst till avfärd och anpassar både innehåll och upplägg efter Era önskemål. Vi kan naturligtvis också komma till Er. Kontakta oss för önskemål och offert!Mindfulness


Mindfulness är ett förhållningssätt med ursprung i den buddhistiska filosofin, där det utarbetats och studerats sedan årtusenden.


Mindfulnessträning har på relativt kort tid integrerats inom västerländsk hälso- och sjukvård, där det som metod utgör ett viktigt inslag för att förebygga och behandla stress och stressrelaterade besvär.


Mindfulnessmeditation lär oss känna igen och förhålla oss till negativa tankemönster. Vi utvecklar förmågan att låta påfrestande känslor, tankar och upplevelser komma och gå. Genom olika former av meditation lär man sig att förhålla sig till det som är, istället för att fastna i till exempel ältande eller oro.


Strukturerad mindfulnessträning har i forskning visat sig vara ett kraftfullt verktyg för att förebygga stress och stressrelaterade besvär såsom smärta, återkommande depressioner och utmattningssyndrom (utbrändhet).


Kursledare


Henrik Kok

Henrik Kok är leg. fysioterapeut och leg. psykoterapeut med KBT-inriktning. Han är också utbildare i mindfulnessbaserad metodik och har lång erfarenhet av arbete med stresshantering, avspänning och mental träning. Henrik är auktoriserad av Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (SfKBT) och medlem i Svenska mindfulnessföreningen för MBSR/MBKT.


Henrik Kok är en av ett fåtal i Sverige som är utbildare i mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT). Han har genomgått sin mindfulnessutildning genom Karolinska institutet under ledning av professor Mark Williams, som är världsledande på området. Förutom utbildningen har Henrik fördjupade kunskaper från bland annat vistelser i Plum Village, Frankrike, under ledning av den zenbuddistiske munken Thich Nhat Hanh, som bland annat nominerades av Martin Luther King till Nobels fredspris 1968.


Henrik arbetar för närvarande 60% i eget företag och 40% vid Närhälsan Styrsö vårdcentral.Naturligt Vis

Kognitiv terapi och mindfulness

Naturligt Vis

Copyright © All Rights Reserved.