Kognitiv terapi

Kognitiv terapi


Kognitiv terapi är verksamt för att förebygga och behandla psykiska åkommor som stressrelaterade besvär, depressioner och ångestproblematik. Socialstyrelsen rekommenderar kognitiv beteendeterapi (KBT) i behandling mot dessa åkommor.

Mer information om kognitiv terapi finns här.


Henrik Kok är legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning och medlem i Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier.


För närvarande arbetar jag enbart med individuell KBT via Närhälsan Styrsö vårdcentral, med listade patienter. Jag rekommenderar KBT Skeppsbron för den som söker psykoterapeut för individuella samtal.

Naturligt Vis

Kognitiv terapi och mindfulness

Naturligt Vis

Copyright © All Rights Reserved.