Länkar

Länkar

Skivor:

Här finns ett komplett CD/DVD-material på svenska som är framtaget för alla som vill lära sig mindfulness från grunden. Paketet kan med fördel också användas till mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBCT). Originalskivorna är gjorda av Mark Williams som tillsammans med Zindel Segal och John Teasdale arbetat fram ett program för mindfulnessbaserad kognitiv terapi mot återkommande depressioner. Övningarna är intalade på svenska av Henrik Kok. Beställ här!


På DVD-skivan får man höra Jon Kabat-Zinn, Mark Willisams, Åsa Nilsonne och Marie Åsberg berätta om vad mindfulness är. Henrik Kok och Åsa Sandberg visar några enklare mindfulnessövningar i rörelse.


CD-paketet passar MBCT-programmet beskrivet i boken "Mindfulnessbaserad kognitiv terapi vid depression". Boken riktar sig i första han till handledare i MBCT. Den som vill öva på egen hand med stöd av en självhjälpsbok kan med fördel använda någon av böckerna boken "Mindfulness - en väg ur nedstämdhet"


App:

De guidade meditationerna "Mindfulness, övningar i sinnesnärvaro" går nu att nå gratis genom att registrera sig här.Naturligt Vis

Kognitiv terapi och mindfulness

Naturligt Vis

Copyright © All Rights Reserved.