Mindfulness

Mindfulness

Mindfulnessträning har på kort tid blivit ett viktigt inslag både inom hälsovården och för att förebygga stressrelaterade sjukdomar och symtom.


Kognitiv terapi (KBT) och mindfulness i kombination - mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT eller MBCT) har visat sig vara ett kraftfullt verktyg för att förebygga stress och stressrelaterade besvär såsom smärta och utmattningssyndrom (utbrändhet). Förekomsten av återfall vid återkommande depressioner har i forskning visat sig kunna minskas med hälften.


Naturligt Vis startar kontinuerligt mindfulnessbaserade kurser och grupper. Upplägget följer ett 8-veckorsprogram utvecklat av Mark Williams, John Teasdale och Zindel Segal efter Jon Kabat-Zinns ursprungliga arbete. Resultaten i att förebygga återkommande depressioner, motverka stress, hjälpa vid utmattningsyndrom och ångest är mycket goda.


Grupperna riktar sig i huvudsak till personer som haft återkommande depressioner eller av andra skäl behöver bli medvetna om, och bryta negativa tankemönster (tex vid utmattningssyndrom).


För aktuella kurser, se under "Kurser" eller klicka här för att prenumerera på nyhetsbrev om mindfulness och mindfulnessbaserade kurser. 


Klicka här för att höra en kortare intervju om mindfulness i vardagen, som SR:s radioprogram Tillsammans gjorde med Henrik Kok.


För aktuella forksning kring mindfulness och mindfulnessbaserade metoder rekommenderar jag varmt American Mindfulness Research Association (AMRA).Naturligt Vis

Kognitiv terapi och mindfulness

Naturligt Vis

Copyright © All Rights Reserved.